نمایش ۱ - ۰ کالا از ۰

هیچ محصولی یافت نشد.

در فروشگاه اینترنتی نواکالا مجموعه ای از اسپرسو ساز ها را مشاهده کنید.

آخرین قیمت اسپرسو ساز نسپرسو یا همان اسپرسوی شرکت تستله  ،نام تجاری یکی ازشرکت های زیرمجموعه شرکت نستله است.

شرکت نسپرسو کپسول های تولید می کند که درون آن ها پودر قهوه مورد نیاز یک فنجان قهوه تعبیه شده است که به آن ها کپسول نسپرسو می گویند.

نحوه عملکرد دستگاه نسپرسو اولین بار توسط یکی از کارمندان شرکت تستله سوئیس به نام  اریک فا درسال ۱۹۷۶معرفی شد.

این طرح درآن زمان چندان موفق نبود وبه شکست اریک انچامید.یک دهه بعد ژان پل گیلارد تغییراتی دراین طرح اعمال کرد که نظر همگان رادرآن تغییرداد.

نوشیدنی ساز

نستله موفق شد برای راه اندازی خط تولید این دستگاه ها با شرکت هایی مثل :کردپس ماجیمکس.الین ،دلونگی،فیلیپس،زیمنس قرارداده شد.

تااینکه درسال ۱۹۹۶ اولین  دستگاه اسپرسو که به وسیله کپسول های قهوه کارمیکرد بانام دستگاه نسپرسو وارد بازارشد.

تمام دستگاه های نسپرسو با کپسول های  انحصاری شرکت نستله کار می کند.اسپرسو ساز

درهرکپسول ۵ تا۶گرم قهوه وجوددارد.که اگراین قهوه رابه صورت باز خریداری کنید ممکن است تا یک سوم این قیمت باشد.

ولی نسپرسو مزیت های دارد که ممکن است این اختلاف قیمت رامنطقی جلوه دهد.اسپرسو ساز

یکی از آن ها این است که قهوه ساییده شده در کپسول عطروطعم خودش راحفظ می کند.

برای مشاهده و خرید انواع اسپرسوساز و قهوه ساز کلیک کنید .

اوایل آمدن یا متداول شدن نسکافه بود که شرکت کاله یک بستنی بانام نسکافه تولیدکرد که دراین بستنی طعم شیرقهوه داشت

بعد ازآن هم دربستنی فروشی ها وکافه ها بستنی نسکافه ای

ویاحتی شیرنسکافه به منوی آن ها اضافه شد ولی سوال اینجا ست که نسکافه چیست؟

نسکافه مخخف دوکلمه نستله+کافه است یعنی قهوه ی برند نستله ،برند نستله قهوه ای فوری خودرابانام نسکافه روانه ای بازارکرد

شما می توانید قهوه ی فوری برندهای مختلف راامروز درفروشگاه ها پیداکنید مثل نسکافه،قهوه ای فوری ازدانه های قهوه بدست نمی آید

به این شکل که قهوه رابه صورت صنعتی دم می کنند وفیبر آن رادور می ریزند وقهوه راتبخیرمی کنند

وپودر بدست آمده رابه صورت بسته بندی روانه ای بازارمی کنند ولی باید بدانید

که قهوه فوری به دلیل دارابودن رنگ واسانس ومواد نگهدارنده نمی تواند جای قهوه ی دمی رابگیرد .

مابه شما پیشنهاد می کنیم قهوه ی دمی مصرف کنید

شما می توانید قهوه راقهوه جوش دستی ویا دستگاه قهوه ساز واسپرسو سازدم کنیدومیل کنید.

در فروشگاه اینترنتی نواکالا انواع برند های اسپرسوساز موجود است

برای مشاهده و خرید اسپرسوساز و قهوه ساز کلیک کنید .