فروشگاه اینترنتی نواکالا لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
یخچال فریزر ۱۷ فوت الگانت امرسان مدل TFH17/EL یخچال فریزر ۱۷ فوت الگانت امرسان مدل TFH17/EL 8119800 8119800
یخچال فریزر امرسان ۱۷ فوت مدل TFH17T یخچال فریزر امرسان ۱۷ فوت مدل TFH17T 6810500 6810500
یخچال فریزر پایین دوو مدل D4BF-1077TI یخچال فریزر پایین دوو مدل D4BF-1077TI 01208000 01208000
یخچال فریزر پایین دوو مدل D4BF-1077GW یخچال فریزر پایین دوو مدل D4BF-1077GW 11700000 11700000
یخچال فریزر پایین دوو مدل D4BF-1077LW یخچال فریزر پایین دوو مدل D4BF-1077LW 11900000 11900000
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340SS یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340SS 35800000 35800000
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340MW یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340MW 34900000 34900000
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-0036MW یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-0036MW 54700000 54700000
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D2S-1037SS یخچال ساید بای ساید دوو مدل D2S-1037SS 45600000 45600000
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-2915MW یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-2915MW 31700000 31700000